KỆ ĐA NĂNG: DN008

Kệ đa năng chứa hồ sơ trong kho được sử dụng rộng rãi trong trường học và các cơ quan nhà nước, kệ đa năng có ưu điểm vượt trội hơn so với các loại kệ thông thường.

Danh mục: