Kệ Kho Vải

Kệ Selective, kệ kho vải là loại kệ thích hợp để lưu trữ hàng hóa có tải trọng nặng. Sản phẩm kệ Selective lót ván dùng trong kho vải công nghiệp.
Danh mục: