Kệ Trung Tải: TT001

Kệ trung tải là kệ tải trọng trung bình có khả năng chứa hàng hóa lên đến 200-600kg/tầng mâm.

Danh mục: