Kệ Kho Nguyên Liệu

Kệ Trung tải , được sử dụng trong hầu hết các kho bãi chứa hàng vì tính ưu việt cũng như sụ linh hoạt trong thiết kế để có thể phù hợp với hầu hết các mặt bằng nhà kho hiện nay.

Danh mục: